What does Azephalorrhachie mean?

Azephalorrhachie - German to English

acephalorrhachia