What does Azephalopodius mean?

Azephalopodius - German to English

acephalopodius