What does Azephalokardius mean?

Azephalokardius - German to English

acephalocardius