What does Azephalokardie mean?

Azephalokardie - German to English

acephalocardia