What does Azephalobrachie mean?

Azephalobrachie - German to English

acephalobrachia