What does Azaroldorn mean?

Azaroldorn - German to English

azarole [Crataegus azarolus]

View more

  • Mediterranean medlar [Crataegus azarolus]
  • mosphilla [Crataegus azarolus]