What does Azara-Aguti mean?

Azara-Aguti - German to English

Azara's agouti [Dasyprocta azarae]