What does Avoirdupois-Pfund mean?

Avoirdupois-Pfund - German to English

avoirdupois pound