What does Autopoiesie mean?

Autopoiesie - German to English

autopoiesis [systems theory]