What does Autokorrelation mean?

Autokorrelation - German to English

autocorrelation