What does Autokephalie mean?

Autokephalie - German to English

autocephaly