What does Autoiris mean?

Autoiris - German to English

car iris [also: autoiris]