What does Autoimmunkrankheiten mean?

Autoimmunkrankheiten - German to English

autoimmune diseases