What does Autoimmunkrankheit mean?

Autoimmunkrankheit - German to English

autoimmune disease

View more

  • autoimmune disorder
  • autoimmune infection
  • autoimmune nausea