What does Autofokus-Kamera mean?

Autofokus-Kamera - German to English

autofocus camera