What does Autofokus mean?

Autofokus - German to English

autofocus