What does Autofiktion mean?

Autofiktion - German to English

autofiction