What does Australischer Baumfarn mean?

Australischer Baumfarn - German to English

Australian treefern / tree fern [Cyathea australis, syn.: Alsophila australis]

View more

  • harsh treefern / tree-fern [Cyathea australis, syn.: Alsophila australis]