What does Auslösestromkreis mean?

Auslösestromkreis - German to English

trip circuit