What does Ausgasen mean?

Ausgasen - German to English

to degas

View more

  • to outgas
  • degassing