What does Ausgabekreis mean?

Ausgabekreis - German to English

output circuit