What does Aufsetzkoppen mean?

Aufsetzkoppen - German to English

cribbing [horses]