What does Aufbereitungszeichen mean?

Aufbereitungszeichen - German to English

modifying personality

View more

  • modifying symbol