What does Aufbereitungsoption mean?

Aufbereitungsoption - German to English

modifying option