What does Atzmann mean?

Atzmann - German to English

(common) mandrake [Mandragora officinarum]