What does Attokatal mean?

Attokatal - German to English

attokatal