What does Attikoantrotomie mean?

Attikoantrotomie - German to English

atticoantrotomy