What does Attikantrotomie mean?

Attikantrotomie - German to English

atticoantrotomy