What does Atrichie mean?

Atrichie - German to English

atrichia