What does Atomkatastrophe mean?

Atomkatastrophe - German to English

atomic tragedy