What does Atomistin mean?

Atomistin - German to English

atomist [female]