What does Atombombenexplosion mean?

Atombombenexplosion - German to English

atomic bomb explosion