What does Atokit mean?

Atokit - German to English

atokite [(Pd,Pt)3Sn]