What does Atmolyse mean?

Atmolyse - German to English

atmolysis