What does Atlantiden mean?

Atlantiden - German to English

Pleiades {pl}