What does Athrepsie mean?

Athrepsie - German to English

athrepsia