What does Athazagoraphobie mean?

Athazagoraphobie - German to English

athazagoraphobia