What does Atelestit mean?

Atelestit - German to English

atelestite [Bi2O(OH)(AsO4)]