What does Ataxophobie mean?

Ataxophobie - German to English

ataxophobia