What does Ataxie-Telangiektasie mean?

Ataxie-Telangiektasie - German to English

ataxia-telangiectasia