What does Ataxie mean?

Ataxie - German to English

ataxia