What does Asylverfahrensgesetz mean?

Asylverfahrensgesetz - German to English

Asylum Procedure Act