What does Asylgrund mean?

Asylgrund - German to English

reasons {pl} for asylum

View more

  • reason for asylum