What does Asylgesetz mean?

Asylgesetz - German to English

asylum law

View more

  • Asylum Act