What does Astroseismologie mean?

Astroseismologie - German to English

astroseismology