What does Astronomiesatellit mean?

Astronomiesatellit - German to English

astronomy satellite