What does Astrapophobie mean?

Astrapophobie - German to English

astrapophobia