What does Asthenospermie mean?

Asthenospermie - German to English

asthenospermia