What does Asteroseismologie mean?

Asteroseismologie - German to English

asteroseismology