What does Askpektualität mean?

Askpektualität - German to English

aspectuality